top of page

PRIVACYVERKLARING

Make Science Work vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met heleen@makesciencework.nl.

 

Artikel 1 Wie ben ik?

 

Make Science Work is een eenmanszaak, gevestigd te (9711 SK) Groningen aan het Dampsterdiep 10. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73896705. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

 

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. 

 

Ik verwerk uw naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats of vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan uw Instagram-account indien u deelneemt aan mijn online cursus. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst. 

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam of die van uw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

 

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen. 

 

Make Science Work heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk uw naam en social media account voor social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal uw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

 

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen. 

 

Daarnaast verzamelen Facebook en Instagram doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door deze platforms wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven. 

 

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik uw naam en inhoud van uw bericht. En wanneer u contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om uw naam en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of u hier een verzoek toe doet. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Ik verwerk uw naam, e-mailadres, Instagram account en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende cursus wanneer u zich inschrijft voor mijn cursus. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer u via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft.

 

Tot slot verwerk ik data van Instagram, zoals de uitslag van polls waarop u heeft gestemd, voor marktonderzoek. Uw Instagram-account wordt hierbij zichtbaar voor mij. Ik zal deze statistieken enkel gebruiken ter observatie en niet met uw naam publiceren, zonder uw voorafgaande toestemming.

 

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik enkele gegevens over u als persoon verwerk die ik heb verkregen via een van mijn opdrachtgevers als u aanwezig bent bij een event waar ik kom spreken.

 

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij heeft laten verwerken.

 

1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Make Science Work om uw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

 

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar heleen@makesciencework.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

 

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

 

Make Science Work zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6 Slotbepalingen

 

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar heleen@makesciencework.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page